AKTUELLT

Torsdagar uteblir lunchsim och badet stänger för dagen kl 17

Simskolans grupper och tider våren 2019

Vi släpper lediga platser till dessa grupper 2 januari kl 06.00!
Vi tar anmälan på telefon, EJ på mail
Många grupper är redan fullbokade men vi sätter er gärna på en reservplats 🙂

Vårens simskolor

Period 1 v4-v12
Måndagar

grupper och tider kommer vara klara under december månad

Period 2 v13-v21
Måndagar

Grupper och tider kommer vara klara under december månad